Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Hilde D'Hooghe

Nijverheidstraat 7

9220 Hamme

Hoofdapotheker: Hilde D'Hooghe

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0425.780.906

Machtigingsnummer APB: 420807

Telefoonnummer: 052 47 93 78

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.