Cymbalta 60mg Maagsapresist. Caps 28 X 60mg

CNK: 2217859

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 6,29

Remgeld WIGW: € 4,30

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Cymbalta 60mg Maagsapresist. Caps 28 X 60mg


 • Depressieve stoornis

 • Diabetische perifere neuropathische pijn

 • Gegeneraliseerde angststoornis


€ 20,37

Gegevens

Volwassenen

 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 30 mg 1x/dag
 • Standaard onderhoudsdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag in gelijk verdeelde doses

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel innemen
 • Plotseling stopzetten van de behandeling dient te worden vermeden

Meer informatie

Breedte 71 mm.
ATC-code N06AX21
Hoogte 96 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 21 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties
 • Depressieve stoornis
 • Diabetische perifere neuropathische pijn
 • Gegeneraliseerde angststoornis
Gebruik

Volwassenen

 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 30 mg 1x/dag
 • Standaard onderhoudsdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag
 • Startdosis: 60 mg 1x/dag
 • Max. 120 mg/dag in gelijk verdeelde doses

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel innemen
 • Plotseling stopzetten van de behandeling dient te worden vermeden
Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.Gelijktijdig gebruik van Cymbalta met niet-selectieve, irreversibele monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) is gecontra-indiceerd).Een leveraandoening die leidt tot leverfunctiestoornis.Cymbalta dient niet te worden gebruikt in combinatie met fluvoxamine, ciprofloxacine of enoxacine (d.w.z. krachtige CYP1A2-remmers) aangezien de combinatie leidt tot verhoogde plasmaconcentraties van duloxetine).Ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 30 ml/min).Start van de behandeling met Cymbalta is gecontra-indiceerd bij patiënten met ongecontroleerde hypertensie; dit zou tot een verhoogd risico op hypertensieve crisis bij deze patiënten kunnen leiden .